In cadrul Societatilor Comerciale exista modificari frecvente in activitatea curenta atat cu privire la actionariat, parti sociale, puncte de desfasurare a activitatilor specifice, majorarea capitalului social, modificarea obiectului de activitate, schimbare administrator, denumire firma sau sediu social dar mai ales in cazul suspendarii sau incetarii activitatii.

Motivele de mai sus stau la baza intocmirii unui suport complet alcatuit din ansamblul documentelor necesare precum Hotarari AGA, Acte Aditionale Specifice, Decizii Asociat Unic, inclusiv Act Constitutiv in vederea actualizarii situatiei juridice.